CODECORDIA

Ние сме компанија за веб решенија, дигитален маркетинг, гарфички дизајн и сервер решенија. Основани сме во 2013 и одтогаш ги опслужуваме нашите корисници со високо-квалитетни решенија. Нашето работење е засновано на високи стандарди, експертиза, искуство и професионализам. Ги опслужуваме нашите клиенти со најдобрите решенија и го поедноставуваме нивното работење.
Доколку се соочувате со проблем од областа на информатичката технологија, се наоѓате на вистинското место. Проверете ги нашите понуди и уживајте во новото лице на технологијата. Уживајте со “Intelligent Technology”.

 


+38972238405

http://codecordia.com

VOX NET

VoxNet е ВоИП телекомуникациски провајдер основан од компанијата Сторк Импекс ДООЕЛ.  

Визија - едноставна и ефтина комуникација во било кое време и од било кое место во светот.

Мисија - дирекни квалитетни премиум рути со познати светски телекоми а наскоро и Македонски телефонски броеви во секоја точка на Светот.

За таа цел користи моќни сервери на сите континенти. Имплементирани се сопствени софтверски решенија што секојдневно се развиваат и унапредуваат.


+389 70 311 357

http://www.voxnet.com.mk

ИКС СОФТ

Компанија специјализирана за развивање на веб ориентирани бизнис решенија. Цел е да им обезбеди на своите клиенти веб ориентиран софтвер, софтвер кој ќе ги поедностави бизнис процесите во нивните компании, ќе ги подобри внатрешните комуникации и ќе им ја зголеми продуктивноста. Икс Софт е компанија која знае како да ги сослуша потребите на своите клиенти, да дискутира и размислува за нив и на крај да изнајде софтверско решение кое ќе ги направи задоволни.


+389 (0)2 3108 890

http://www.xsoft.mk

ИННОСМАРТСОФТ

INNOSMART SOFT е специјализирана компанија за развој и интеграција на софтверски решенија со посложени процеси и протоколи на работа. Нашата компанија нуди детална анализа на работењето на компанијата и нејзините бизнис процеси и обезбедува изготвување на ефективни, продуктивни и уникатни софтверски решенија изградени според потребите на клиентите. Со користење на најновите технологии од областа на информатиката на нашите клиенти им нудиме иновативни решенија кои се лесно применливи и карактеристични за нивното работење. Секогаш водиме грижа и помагаме во самото планирање, развој, квалитет и одржување на софтверските решенија. Нашиот тим од софтверски инженери ќе ви помогне во изработката на најдоброто софтверско решение за вашата компанија во зависност од вашите можности и идни планирања.

 


02 3103 677

http://www.innosmartsoft.mk

ЈУРИДИКА


Асоцијацијата за правно-економски истражувања и едукација „Јуридика“ е граѓанска организација која делува на полето на промоција на добрите деловни практики и развивање на стимулативна, бизнис ориентирана правна регулатива.

Активностите на Јуридика се фокусирани на анализа, истражувања, обуки и едукација, правна помош и советување во усогласувањето со законската рамка во Република Македонијa.

Визијата на „Јуридика“ е да го даде својот придонес во градење на капацитети, поддршка и придвижување на процесите фокусирани на одржлив развој на организациите и граѓаните.   


+389 (0)78 455 270

http:// www.juridica.mk

КАС СТУДИО

Компанија која креира 3Д слики и анимации, со што овозможува лесна претстава на архитектонските проекти и ефективна промоција на недвижностите со помош на 3Д визуелизирање. Услугите се наменети за дизајнери, архитекти, агенции за недвижности, како во Македонија така и во западноевропските земји.


+389 (0)2 3103 679

http://www.casstudio.com

МОБЕС КВАЛИТЕТ ДОО

Мобес Квалитет ДОО е фирма која нуди консултански услуги , организира обуки од областа на стандардите и системите за квалитет и посредува при сертификација на истите. Стандарди за кои вршиме имплементација и организираме обуки се: 

ISO 9001-Систем за управување со квалитет;

ISO 14001-Систем за управување со заштита за животна средина;

ISO 22000-Систем за управување со безбедност на храна;

OHSAS 18001-Систем за управување со здравје и безбедност при работа;

НАССР-Систем за анализа на опасностите и критичните контролни точки кај производство и складирање на храна;

ISO 27001-Систем за управување со безбедност на информации;

ISO 20000-Управување со квалитет на IT сервиси

+389 (0) 75 531 077


+389 (0)2 5297 705

http://www.mobeskvalitet.mk

СИНЕРГИ ЕФЕКТС

Компанија специјализирана за 3Д Архитектонска визуелизација која овозможува естететско претставување на архитектонските решенија и идеи. Со помош на специјализирани компјутерски програми изработените 3Д рендери се одличен начин за оживување на архитектурата и соединување на архитекти, внатрешни дизајнери, агенции за недвижности и градежни компании со потенцијалните клиенти.

Услугите се наменети за сите компании на германскиот и европскиот пазар кои имаат потреба од архитектонска визуелизација. Од приватни живеалишта до големи комерцијални проекти, тимот на млади и талентирани архитекти е подготвен да ги прифати сите предизвици.

 


+389 (0)2 3103 669

http://www.synergie-effekte.com

ШКОЛО НА ИДНИНАТА

Школото на Иднината е едукативна установа која нуди индивидуализрано менторство за талентирани ученици.

Во нашите часови ги имплементираме најновите едукативни методи од светски реномирани универзитети како МИТ, Харвард, Кембриџ, Оксфорд и слични.

Ние ги менторираме најдобрите ученици во инфомратика, математика, бизнис, претприемништво и уметностите со цел да им дадеме можности да си го употребат знањето при создавање нa реални продукти.

Ние целиме да изградиме платформа каде што ученици и ментори ќе се вклучат во една флуидна, иновативна, и креативна едукативна средина.

 


+389 72 305 533

Не е дефинирано


Страна 1 од 1 Прва Претходна Следна Последна