Меѓународна конференција Balkan Technology Match на 7 и 8 јуни во Скопје

 

 

Експертска анализа на Поглавје 20

 

   

Покана за јавна расправа: Дали постои поволна клима за развој на женско претприемништво?