Повик за учество на обуки за јакнење на капацитетите на граѓанските организации за влијание врз младинските политики

 

 

Експертска анализа на Поглавје 20

 

   

Доделени се грантови на осум граѓански организации во областа на преговарачко Поглавје 20