ПСМ Фондација зеде учество на CEI4SDGs настанот во ОН

 .

Водичи за иновации и финансирање иновации за мали и средни претпријатија

 

  

Онлајн курс за иновациски менаџмент