Skip Navigation LinksПочетна / Медиа / Детали за новост

Повик за набавка на услуга: ангажирање на обучувачи за одбрани теми од Поглавје 20

06.03.2018

Фондација за менаџмент и индустриско истражување во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwjork+)“, објавува повик за набавка на услуга: ангажирање на обучувачи за одбрани теми од Поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика.

 

Повеќе детали во документот во прилог!

 

Краен рок за доставување на понудите е понеделник 12.03.2018 година до 16.00ч. Понудите се доставуваат по електронски пат на gabriela@mir.org.mk со назнака за која обука се аплицира.


Проектот е финансира од Европската Унија во рамки на ИПА програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2015 година.