Skip Navigation LinksПочетна / Детали за производот

ПРЕГОВАРАЧКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШЕН БИЗНИС

w   Деловното преговарање е перспектива од која зависи целокупниот успех на бизнисот!
Цена: 4.270,00 ден.
ДДВ: 0,00 ден.
Вкупно: 4.270,00 ден.

 .